Logo_hovers_2024
Title
Svjetski festival animiranog filma /
5. do 10. lipnja 2023.
Svjetski festival animiranog filma / 5. do 10. lipnja 2023.
hr | en

Autori   |   Alžbeta Mačáková Mišejková

Foto_betka_mac

Alžbeta Mačáková Mišejková pohađala je Umjetničku školu Václava Hollara, gdje je nastavila školovanje iz interaktivne animacije. Mačáková Mišejková diplomirala je animaciju na FAMU-u u Pragu. Trenutačno je na porodiljnom dopustu s dvoje djece.