Logo_hovers_2024
Title
Svjetski festival animiranog filma /
28. rujna do 3. listopada 2020.
Svjetski festival animiranog filma / 28. rujna do 3. listopada 2020.
hr | en

Autori   |   Nathania Rubin

Me_pic_bigger

Nathania Rubin umjetnica je koja često izlaže radove diljem svijeta. Rođena je u New Yorku, a magistrirala je na Queens Collegeu. Dvije godine provela je na poslijediplomskom istraživačkom projektu na Akademiji Jan van Eyck u Maastrichtu u Nizozemskoj, a trenutačno je asistentica slikanja i crtanja na Državnom sveučilištu u Illinoisu.

Filmovi autora prikazani na Animafestu


Gužva

Svjetska panorama 2 (2020)