Logo_hovers_2023
Title
Svjetski festival animiranog filma /
kratkometražno i dugometražno izdanje 4. do 9. lipnja 2018.
Svjetski festival animiranog filma / kratkometražno i dugometražno izdanje 4. do 9. lipnja 2018.
hr | en

SELEKCIJSKA KOMISIJA   |   Darko Masnec

Darko_masnec_photo

Darko Masnec (1985, Celje) 2009. godine diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, smjer Likovna umjetnost, a 2012. godine završio je MA studij animiranog filma na Odsjeku za animirani film i nove medije pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje trenutačno radi u suradničkom zvanju asistenta. 2017. godine doktorirao je temom Zagrebačka škola crtanog filma – umjetničke i tržišne prakse u kontekstu videoigara na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Autor je višestruko nagrađivanog animiranog filma Ja već znam što čujem, radio je kao animator na više kratkih filmskih projekata, objavio nekoliko članaka i predavanja na temu animacije i videoigara. U galerijskom kontekstu najviše se bavi konceptualnim umjetničkim praksama.