Logo_hovers_2024
Title
Svjetski festival animiranog filma /
kratkometražno i dugometražno izdanje 4. do 9. lipnja 2018.
Svjetski festival animiranog filma / kratkometražno i dugometražno izdanje 4. do 9. lipnja 2018.
hr | en

Autori   |   Boris Labbé

20256_photo_boris_2

Polazeći od crtačke aktivnosti, rad Borisa Labbéa (Francuska, 1987) karakterizira hibridizacija, kombiniranje digitalnih tehnika pokretnih slika i tehnika specifičnih za animirani film. Taj pristup, između tradicije i inovativnosti, oblikuje originalan i živahan jezik sklon improvizaciji i kalkulaciji vjerojatnosti, propitujući probleme reprezentacije, odnos između slikarstva i filma, glazbe i plesa, tijela i životinja, biljaka i minerala. Aktivno radi filmove, instalacije, kazališne scenografije i audiovizualne projekte. Izlagao je u mnogim muzejima i galerijama diljem svijeta i prikazivao filmove na vodećim filmskim festivalima.