Logo_hovers_2020
Title
Svjetski festival animiranog filma /
Svjetski festival animiranog filma /
hr | en
357-rship_vrstill_02

Brod odnosa

Zoey Lin
Sjedinjene Države, Oculus Rift, 2018, 7’20’’
Kreativni direktor VR vizualnih efekata: Kun Xia
Produkcija, distribucija: Zoey Lin

Brod odnosa je film i iskustvo virtualne stvarnosti inspirirano Ukletim brodom, poglavljem iz Fragmenata ljubavnog diskursa Rolanda Barthesa. Koristeći se stop-animacijom organskih likova i scenografijom inspiriranom biologijom mora, priča sadrži dvije filozofske ideje: koncept Deleuzeovog i Guattarijevog »sklopa/assemblagea« te Merleau-Pontyjevog »nabiranja/plissementa«.  

Podrijetlom iz Tajvana, Zoey Lin je počela kao likovna umjetnica koja istražuje realizam u slikarstvu i crtežu. Njezini su se radovi razvili u multimedijalne radove ispitujući postojanje materije i napetost između opaženog »površinskog sloja« i zamišljenog »inherentnog sloja«. Tu napetost ispituje u različitim temama koristeći se kolažem fizičkih svakodnevnih predmeta i organskih tekstura. Godine 2018. magistrirala je animaciju i digitalnu umjetnost na Sveučilištu u Južnoj Karolini.